Boeken

Paula's 1e boek

'Mijn leven, Mijn leerschool'

In haar eerste boek, ‘Mijn leven, Mijn leerschool’, vertelt Paula in het kort haar levensloop. Gebeurtenissen die haar gevormd hebben tot de persoon die ze nu is passeren de revue, met als doel de lezer te laten zien dat alles in het leven een positieve bedoeling heeft. Als je de bedoeling kunt zien, worden schijnbaar nare gebeurtenissen opeens heel waardevol en is het gemakkelijker om dingen los te laten. Het maakt bovendien dat je mensen die negatieve emoties bij je oproepen, in een ander licht kunt zien.

Het eerste hoofdstuk bevat een sfeerverslag van een openbare avond van Paula. Het geeft een goed beeld van de manier waarop Paula werkt. In de rest van het boek komt Paula zelf aan het woord. De eerste hoofdstukken beschrijven belangrijke gebeurtenissen uit haar leven. In de daarop volgende hoofdstukken geeft ze uitleg over verschillende spirituele disciplines. Ter completering vindt de lezer in dit boek boodschappen uit de onstoffelijke wereld die Paula tijdens consulten, regressies en op openbare avonden doorkreeg.

ISBN: 905179181x
Prijs: € 15,00 inclusief btw en porto

Paula's 2e boek

'Je kiest je eigen ouders'

'Je kiest je eigen ouders' is het tweede boek van Paula. Hierin beschrijft ze op heldere en eenvoudige wijze dat je ziel, voordat je geboren werd, gekozen heeft voor het leven dat je leidt. Paula legt uit dat de emoties en pijn die je in je leven ondergaat - en waarvoor je zelf gekozen hebt - een doel hebben.
In dit boek vind je veel voorbeelden van regressies en vertellen een aantal cliënten van Paula hun indringende, emotionele levensverhalen. 'Je kiest je eigen ouders' is een boek dat je inzicht geeft in de verbanden tussen je huidige leven en vorige levens. De boodschap is dat alle moeilijkheden en blokkades waar we in ons leven mee kampen te overwinnen zijn.

ISBN: 9059741870
Prijs: € 21.50 inclusief btw en porto

Paula's 3e boek

'Loslaten'

'Loslaten' is het derde boek van Paula. In heldere taal zet ze uiteen waarom loslaten de beste remedie is voor het oplossen van problemen en blokkades. Ter inspiratie staan in het boek verschillende verhalen van cliënten die moesten loslaten om verder te komen. Een boek met een duidelijke boodschap die iedereen zelf in de praktijk kan brengen. Om in een ruk uit lezen...

ISBN: 9051796870
Prijs: € 25,00 inclusief btw + portokosten

Bovenstaande boeken kunnen worden besteld d.m.v. overmaking van het bedrag op IBAN NL20ABNA0833485504 t.n.v. P.F.Schirmer Zaandam.